Όροι Χρήσης

Η In Town Check In προσφέρει τις υπηρεσίες της σύμφωνα με τους ακόλουθους Όρους χρήσης (εφεξής συλλογικά αναφερόμενοι ως “Συμφωνία”), οι οποίοι αποτελούν νομική συμφωνία μεταξύ εσάς και της In Town Check In Ιδιωτική Εταιρεία, Ελληνική Εταιρεία ή αντίστοιχη οντότητα (η “Εταιρεία”). Θα πρέπει να τους διαβάσετε προσεκτικά και να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες της In Town Check In μόνο εάν συμφωνείτε και συναινείτε στη συμφωνία. Με τη χρήση του λογισμικού, συμφωνείτε να δεσμεύεστε νομικά από τη συμφωνία και τη δήλωση απορρήτου που παρατίθεται σε αυτήν, ακριβώς σαν να τα είχατε υπογράψει.

 

Αναζητούμε συνεχώς τρόπους για να βελτιώνουμε και να επεκτείνουμε το In Town Check In. Ενδέχεται να τροποποιούμε τους παρόντες όρους από καιρό σε καιρό. Οι τροποποιημένοι όροι θα τίθενται σε ισχύ με την ανάρτηση. Οποιαδήποτε χρήση μετά την τροποποίηση συνιστά αποδοχή των νέων όρων. Οι ενημερωμένοι όροι και προϋποθέσεις είναι πάντα διαθέσιμοι εδώ (στη διεύθυνση https://www.intowncheckin.gr/terms-conditions).

 

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για όλες τις υπηρεσίες μας που διατίθενται άμεσα ή έμμεσα (μέσω διανομέων) μέσω διαδικτύου, μέσω οποιασδήποτε κινητής συσκευής, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου. Με την πρόσβαση, την περιήγηση και τη χρήση της ιστοσελίδας μας, της εφαρμογής μας για κινητά τηλέφωνα ή οποιασδήποτε από τις εφαρμογές μας μέσω οποιασδήποτε πλατφόρμας (εφεξής αναφερόμενες συλλογικά ως “Λογισμικό”) ή/και με την ολοκλήρωση μιας κράτησης, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει με τους όρους και τις προϋποθέσεις που παρατίθενται παρακάτω (συμπεριλαμβανομένης της δήλωσης απορρήτου).

 

Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της δήλωσης απορρήτου, και δεν επιθυμείτε να δεσμευτείτε από αυτούς, μην εγκαταστήσετε την εφαρμογή μας και/ή διαγράψτε την αμέσως και οποιοδήποτε μέρος της, από το κινητό σας τηλέφωνο ή τον υπολογιστή σας και μην τη χρησιμοποιήσετε με οποιονδήποτε τρόπο.

 

Το Λογισμικό ανήκει, λειτουργεί και παρέχεται από την ιδιωτική εταιρεία In Town Check In και παρέχεται μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω.

 

Ορισμοί και ερμηνεία

Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

 • “εμείς”, “μας”, “μας” και “Εταιρεία” αναφέρεται στην In Town Check In Private C.C. και στους συνεργάτες της (διανομής).
 • “εσείς”, “σας”, “δικός σας” και “πελάτης(-ες)” αναφέρεται στον πελάτη που κάνει κράτηση για παραλαβή, αποθήκευση, μεταφορά και παράδοση αποσκευών στον συμφωνημένο προορισμό μέσω των εφαρμογών μας για κινητά ή μέσω του ιστότοπου.
 • Ο όρος “λογισμικό” αναφέρεται στις εφαρμογές κινητών τηλεφώνων και διαδικτύου που ανήκουν στην In Town Check In P.C. και χρησιμοποιούνται από εσάς για την κράτηση της μεταφοράς των αποσκευών σας.
 • “Χρήστης (-ες)” αναφέρεται σε οποιονδήποτε χρήστη του Λογισμικού, συμπεριλαμβανομένου εσάς, και ” Υπηρεσίες In Town Check In” αναφέρεται στις υπηρεσίες που παρέχει η In Town Check In, μέσω της χρήσης του Λογισμικού της, σε εσάς.
 • “Υπηρεσίες μεταφοράς” αναφέρεται στις υπηρεσίες μεταφοράς που παρέχονται από τους οδηγούς προς τους πελάτες.

 

Πεδίο εφαρμογής των υπηρεσιών μας

Μέσω του λογισμικού παρέχουμε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας μπορείτε να κάνετε κράτηση για τη μεταφορά των αποσκευών σας από ένα μέρος σε άλλο. Το In Town Check In σας παρέχει τη δυνατότητα α) παραλαβής, β) αποθήκευσης, γ) μεταφοράς και δ) παράδοσης των αποσκευών σας στον συμφωνημένο προορισμό.

Κατά την παροχή των υπηρεσιών μας, οι πληροφορίες που αποκαλύπτουμε βασίζονται στις πληροφορίες που μας παρέχουν οι χρήστες. Ως εκ τούτου, οι χρήστες είναι πλήρως υπεύθυνοι για την ενημέρωσή μας σχετικά με οποιονδήποτε προορισμό. Παρόλο που θα χρησιμοποιήσουμε εύλογη επιδεξιότητα και προσοχή κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών μας In Town Check In, δεν θα ελέγξουμε αν, και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι, όλες οι πληροφορίες είναι ακριβείς, πλήρεις ή σωστές, ούτε μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για τυχόν λάθη (συμπεριλαμβανομένων των πρόδηλων και τυπογραφικών λαθών), τυχόν διακοπές (είτε λόγω οποιασδήποτε (προσωρινής ή/και μερικής) βλάβης, επισκευής, αναβάθμισης ή συντήρησης του λογισμικού μας ή με άλλο τρόπο), ανακριβείς, παραπλανητικές ή αναληθείς πληροφορίες ή μη παράδοση πληροφοριών. Κάθε χρήστης παραμένει πάντοτε υπεύθυνος για την ακρίβεια, την πληρότητα και την ορθότητα των (περιγραφικών) πληροφοριών που εμφανίζονται στο λογισμικό μας.

Οι υπηρεσίες μας διατίθενται μόνο για προσωπική και μη εμπορική χρήση. Ως εκ τούτου, δεν επιτρέπεται η μεταπώληση, η βαθιά σύνδεση, η χρήση, η αντιγραφή, η παρακολούθηση (π.χ. αράχνη, απόξεση), η προβολή, η λήψη ή η αναπαραγωγή οποιουδήποτε περιεχομένου ή πληροφορίας, λογισμικού, προϊόντων ή υπηρεσιών που διατίθενται στο λογισμικό μας για οποιαδήποτε εμπορική ή ανταγωνιστική δραστηριότητα ή σκοπό.

 

Χρεώσεις

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ θα καταβάλει εκ των προτέρων το ποσό όλων των υπηρεσιών που έχει συμβληθεί. Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ μπορεί να πληρώσει ηλεκτρονικά με κάρτα ή PayPal κατά την κράτηση ή μπορεί να πληρώσει με μετρητά κατά την άφιξη στον κόμβο.

 

Απόρρητο

Το In Town Check In χρησιμοποιεί υψηλά ηθικά πρότυπα και σέβεται το απόρρητό σας. Εκτός από τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το νόμο σε κάθε σχετική δικαιοδοσία, δεν θα αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύπτουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες στις συνδεδεμένες με εμάς εταιρείες (του ομίλου) (εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης), συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων μας και των υπαλλήλων των συνδεδεμένων με εμάς εταιρειών (του ομίλου) και των έμπιστων πρακτόρων και εκπροσώπων μας, οι οποίοι έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες με την άδειά μας και οι οποίοι πρέπει να γνωρίζουν ή να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες για την εκτέλεση των υπηρεσιών μας (συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών και της εσωτερικής έρευνας (ελέγχου/συμμόρφωσης) προς εσάς και προς όφελός σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη δήλωση απορρήτου μας (https://www.intowncheckin.gr/privacy-policy).

 

Εγγραφή και χρήση του δικτυακού τόπου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το In Town Check In μόνο εάν έχετε εγγραφεί για να το κάνετε.

 

Μόνο άτομα που έχουν το νόμιμο δικαίωμα μπορούν να εγγραφούν στο In Town Check In. Εάν διαμένετε σε δικαιοδοσία που περιορίζει τη χρήση των Υπηρεσιών λόγω ηλικίας ή περιορίζει τη δυνατότητα σύναψης συμφωνιών όπως η παρούσα λόγω ηλικίας, πρέπει να τηρείτε τα εν λόγω όρια ηλικίας και να μην χρησιμοποιείτε το Λογισμικό και την Υπηρεσία. Εάν δεν έχετε το νόμιμο δικαίωμα ή/και εάν ο λογαριασμός σας έχει ανασταλεί ή ακυρωθεί, προσωρινά ή μόνιμα, δεν μπορείτε να εγγραφείτε.

 

Πρέπει να συμπληρώσετε τη φόρμα εγγραφής που είναι διαθέσιμη στο λογισμικό μας. Με την εγγραφή σας στο In Town Check In, συμφωνείτε:

1. Να παρέχετε αληθείς, ακριβείς, πλήρεις και ενημερωμένες πληροφορίες για τον εαυτό σας στη φόρμα εγγραφής και να τις ενημερώνετε όποτε χρειάζεται. Το In Town Check In δεν υποχρεούται να παρακολουθεί ή να ελέγχει την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται από εσάς. Εάν οποιαδήποτε πληροφορία που παρέχεται από εσάς δεν είναι σύμφωνη με τις παρούσες διατάξεις ή εάν η In Town Check In έχει εύλογους λόγους να υποπτεύεται ότι οι πληροφορίες αυτές δεν συμφωνούν, η In Town Check In έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την εγγραφή σας, και να αναστείλει ή να τερματίσει αμέσως, ανεξαρτήτως ειδοποίησης, την εγγραφή του λογαριασμού σας και να αρνηθεί κάθε χρήση, παρούσα ή μελλοντική, των υπηρεσιών της In Town Check In που απαιτούν εγγραφή. Στην περίπτωση αυτή, δεν δικαιούστε καμία αποζημίωση ή αποζημίωση για την άρνηση, την αναστολή ή την ακύρωση της εγγραφής σας.

 

2. Ότι δεν θα χρησιμοποιείτε το In Town Check In: για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό- με οποιονδήποτε τρόπο που διακόπτει, βλάπτει, υποβαθμίζει ή καθιστά το In Town Check In λιγότερο αποτελεσματικό- για να μεταφέρετε αρχεία που περιέχουν ιούς, trojans ή άλλα επιβλαβή προγράμματα- για να αποκτήσετε πρόσβαση ή να επιχειρήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση στους λογαριασμούς άλλων χρηστών ή για να διεισδύσετε ή να επιχειρήσετε να διεισδύσετε σε οποιαδήποτε μέτρα ασφαλείας, να διαδώσετε οποιοδήποτε περιεχόμενο που είναι δυσφημιστικό, άσεμνο ή μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την παρενόχληση, την απειλή ή την προσβολή ενός ατόμου ή μιας ομάδας ατόμων με βάση τη θρησκεία, το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη φυλή, την εθνικότητα, την ηλικία ή την αναπηρία ή με άλλο τρόπο- να διαφημίσετε ή να προωθήσετε προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων ή δικά σας προϊόντα ή υπηρεσίες,

 

3. Να αποφεύγετε να κάνετε οτιδήποτε που θεωρούμε εύλογα ότι είναι ανυπόληπτο ή ικανό να βλάψει τη φήμη μας

 

4. Και αναγνωρίζετε ότι έχουμε περιορισμένο έλεγχο της φύσης και του περιεχομένου των πληροφοριών και της συνομιλίας που μεταδίδονται ή λαμβάνονται από εσάς ή άλλους χρήστες του In Town Check In. Παρόλο που διατηρούμε το δικαίωμα να το κάνουμε, δεν παρακολουθούμε το εν λόγω περιεχόμενο κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών μας και δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιοδήποτε τέτοιο περιεχόμενο. Εάν έχετε κάποιο παράπονο για κάποιον άλλο χρήστη, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της εφαρμογής ή του ιστότοπου,

 

5. Να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους του κράτους καταγωγής σας, της χώρας, της πολιτείας και της πόλης στην οποία βρίσκεστε κατά τη χρήση του λογισμικού ή της υπηρεσίας In Town Check In,

 

6. Να μας αποζημιώνετε και να μας υπερασπίζεστε πλήρως έναντι οποιωνδήποτε αξιώσεων ή νομικών διαδικασιών που εγείρονται εναντίον μας από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ως αποτέλεσμα της παραβίασης της παρούσας συμφωνίας από εσάς.

 

7. Ότι το ψευδώνυμο ή το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (π.χ. xxx@yahoo.com) που χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο λογισμικό δεν πρέπει να μοιάζει με την επωνυμία της εταιρείας In Town Check In. Επίσης, τα ψευδώνυμα που θεωρούνται προσβλητικά μπορεί να διαγραφούν, καθώς και τα ονόματα που περιέχουν διεύθυνση URL ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

8. Ότι δεν θα χρησιμοποιείτε την υπηρεσία ή το λογισμικό In Town Check In για να προκαλέσετε ενόχληση, ενόχληση ή ταλαιπωρία

 

9. Ότι με την πρόσβαση και τη χρήση των υπηρεσιών In Town Check In μέσω κινητών συσκευών ή με τη χρήση ορισμένων λειτουργιών κινητών συσκευών, ενδέχεται να επιβαρυνθείτε με τέλη από τον πάροχο ή τον φορέα των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας που χρησιμοποιείτε (“Φορέας”) και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την καταβολή των εν λόγω τελών. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του κωδικού πρόσβασης που επιλέξατε κατά την εγγραφή σας στο In Town Check In. Το In Town Check In δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από την αποκάλυψη του κωδικού πρόσβασής σας από εσάς σε τρίτους ή από τη χρήση του κωδικού πρόσβασής σας από τρίτους για πρόσβαση στο λογαριασμό σας. Σε περίπτωση οποιασδήποτε μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του λογαριασμού σας, πρέπει να ειδοποιήσετε αμέσως το In Town Check In στο [info@intowncheckin.gr].

 

Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή τις πληροφορίες εγγραφής του σύμφωνα με τη Δήλωση Απορρήτου μας.

 

Επιβεβαίωση και ακύρωση

Όταν επικοινωνείτε μαζί μας και ζητάτε την παροχή υπηρεσιών, πρέπει να περιμένετε την απάντησή μας. Η In Town Check In διατηρεί το δικαίωμα να αποδεχτεί/απορρίψει οποιαδήποτε υπηρεσία. Το In Town Check In διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την υπηρεσία αντικειμένων που μπορεί να φαίνονται ύποπτα, ανεπαρκή ή επικίνδυνα λόγω βάρους, μεγέθους, ευθραυστότητας, σχήματος ή οργανικής φύσης. Το In Town Check In διατηρεί το δικαίωμα να ελέγξει τις αποσκευές για να βεβαιωθεί ότι το περιεχόμενό τους δεν παραβιάζει το νόμο. Ο έλεγχος περιλαμβάνει μηχανήματα ακτίνων Χ και ανιχνευτές μετάλλων. Σε περίπτωση υποψίας ότι οι αποσκευές έχουν ακατάλληλο ή απαγορευμένο περιεχόμενο, το In Town Check In διατηρεί το δικαίωμα να ακινητοποιήσει τις αποσκευές και να ενημερώσει αμέσως τις αντίστοιχες αρχές. Η In Town Check In διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποιαδήποτε υπηρεσία χωρίς να προσφέρει οποιαδήποτε αποζημίωση στον χρήστη, επιστρέφοντας πάντα πλήρως το ποσό που είχε προηγουμένως καταβάλει ο χρήστης κατά την κράτηση. Ο χρήστης μπορεί να ακυρώσει χωρίς χρέωση έως και 24 ώρες πριν από την ημερομηνία και ώρα έναρξης της υπηρεσίας. Μετά από αυτό, το ποσό που καταβλήθηκε κατά την κράτηση δεν επιστρέφεται. Οι επιστροφές χρημάτων που προκύπτουν από ακυρώσεις θα διεκπεραιώνονται εντός 15 εργάσιμων ημερών, πάντα κατόπιν αιτήματος του Χρήστη. Η επιβεβαίωση της κράτησης που αποστέλλει η In Town Check In μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον χρήστη περιέχει όλες τις λεπτομέρειες της κράτησης. Είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί ότι το περιεχόμενό της είναι κατανοητό. Εάν ο χρήστης ζητήσει την ακύρωση της υπηρεσίας 24 ώρες πριν, εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία σχετική διοικητική ενέργεια, η In Town Check In θα επιστρέψει ολόκληρο το ποσό που έχει καταβάλει ο χρήστης, εκτός από τα έξοδα που προκύπτουν από την επιστροφή.

 

Ώρα και τόπος παραλαβής

Η In Town Check In θα παραλάβει τις αποσκευές από το σημείο που θα υποδείξει ο πελάτης στην Αττική. Η εταιρεία καθορίζει μέγιστο χρόνο αναμονής ανάλογα με την εκάστοτε κράτηση. Οι χρόνοι αυτοί προσδιορίζονται σαφώς σε κάθε επιβεβαίωση κράτησης. Εάν ο χρήστης δεν τηρήσει αυτούς τους χρόνους, η In Town Check In διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την υπηρεσία χωρίς να ενημερώσει τον χρήστη.

 

Χειρισμός των αποσκευών

Κατά την παράδοση των αποσκευών στο In Town Check In ο Χρήστης πρέπει να βεβαιωθεί ότι οι αποσκευές είναι ασφαλώς κλειδωμένες και ότι τηρούνται όλα τα σημεία της ενότητας “Χρόνος και τόπος παράδοσης” παρακάτω στην παρούσα συμφωνία. Ο χρήστης πρέπει να ενημερώσει την In Town Check In κατά την παραλαβή για όλες τις ειδικές απαιτήσεις χειρισμού. Η In Town Check In αρνείται να χειριστεί αποσκευές που ενδέχεται να έχουν: εύθραυστα αντικείμενα, ευπαθή αντικείμενα, ηλεκτρονικά είδη, υψηλή αξία περιεχομένου κ.λπ. Οι γρατζουνιές ή οι ζημιές στις αποσκευές από το χειρισμό δεν καλύπτονται.

 

Αποθήκευση

Η In Town Check In αποθηκεύει τις αποσκευές σε ασφαλώς κλειδωμένες και φυλασσόμενες μονάδες αποθήκευσης στις εγκαταστάσεις της.

 

Χρόνος και τόπος παράδοσης

Οι αποσκευές θα παραδοθούν στο σημείο που θα υποδείξει ο χρήστης μεταξύ εκείνων που έχουν προκαθοριστεί από την In Town Check In. Σε περιπτώσεις που είναι αδύνατο να πραγματοποιηθεί η παράδοση στο σημείο που είχε αρχικά υποδειχθεί λόγω απουσίας παραλήπτη εκεί, η In Town Check In θα προσπαθήσει να επικοινωνήσει με τον Χρήστη για να επαναπρογραμματίσει την παράδοση. Σε περίπτωση αδυναμίας επικοινωνίας με τον χρήστη, οι αποσκευές θα επιστρέφονται στις εγκαταστάσεις της In Town Check In. Η In Town Check In δεν έχει δικαίωμα επιστροφής των εξόδων μεταφοράς. Ο Χρήστης είναι υπεύθυνος να βρίσκεται στο συμφωνημένο σημείο παράδοσης και η In Town Check In δεν υποχρεούται να επικοινωνήσει με τον πελάτη σε περίπτωση που δεν είναι εκεί εγκαίρως. Υπάρχουν μέγιστοι χρόνοι αναμονής που θα διευκρινίζονται στους πελάτες στην επιβεβαίωση της κράτησης ή προφορικά κατά την παραλαβή. Σε περίπτωση που δημιουργηθούν, όλα τα έξοδα που προκύπτουν, συμπεριλαμβανομένης της επιστροφής στην προέλευση, της κατάθεσης και των επόμενων παραδόσεων, θα βαρύνουν τον χρήστη. Η απόδειξη παραλαβής που θα λάβει ο Χρήστης από το In Town Check In, η ιδιόχειρη ή ψηφιοποιημένη υπογραφή του Χρήστη, η αναπαραγωγή της και ένα έγγραφο αναγνώρισης με φωτογραφία θα αποτελούν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία της παράδοσης και τα μέρη αναγνωρίζουν στην υπογραφή αυτή την ίδια αξία με εκείνη της παραδοσιακής υπογραφής σε χαρτί. Ένα άλλο πρόσωπο μπορεί να παραλάβει τις αποσκευές, εάν ο Χρήστης έχει ορίσει έναν φίλο του κατά τη στιγμή της κράτησης και έχει διαβιβάσει την απόδειξη παραλαβής. Επίσης, είναι δυνατόν να οριστεί άλλο πρόσωπο για την παραλαβή των αποσκευών, εάν ο χρήστης το ζητήσει μέσω της ενότητας Επικοινωνήστε μαζί μας (σύνδεσμος) στον ιστότοπο In Town Check In. Για την παραλαβή θα απαιτηθούν έγγραφα ταυτότητας με φωτογραφία από τον φίλο σας.

Οι αποσκευές θα θεωρούνται εγκαταλελειμμένες εάν, 5 ημέρες από την ημερομηνία της πρώτης προσπάθειας παράδοσης στον Χρήστη, δεν έχουν ληφθεί σχετικές οδηγίες. Σε αυτή την περίπτωση, η In Town Check In μπορεί να προχωρήσει στη διάθεση του περιεχομένου, θέτοντας το προϊόν προς πώληση για την κάλυψη του τιμήματος και των εξόδων μεταφοράς και αποθήκευσης που ενδεχομένως έχουν προκύψει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Εάν η αξία των αποσκευών είναι πολύ χαμηλή, η In Town Check In μπορεί να τις καταστρέψει και να υποβάλει στην In Town Check In αίτηση για την καταβολή ολόκληρου του οφειλόμενου ποσού για τη μεταφορά και την αποθήκευση.

 

Απαγορευμένες χρήσεις

Εκτός από τις περιπτώσεις που επιτρέπονται ρητά στο παρόν, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του In Town Check In συμφωνείτε να μην: (i) να χρησιμοποιείτε, να τροποποιείτε, να ενσωματώνετε σε ή με άλλο λογισμικό ή να δημιουργείτε παράγωγη εργασία οποιουδήποτε μέρους της εφαρμογής και (ii) να πωλείτε, να αδειοδοτείτε (ή να υπο-αδειοδοτείτε), να μισθώνετε, να εκχωρείτε, να μεταβιβάζετε, να ενεχυριάζετε ή να μοιράζεστε τα δικαιώματά σας που απορρέουν από την παρούσα συμφωνία με ή σε οποιονδήποτε άλλον, (iii) να αντιγράφετε, να διανέμετε ή να αναπαράγετε την εφαρμογή προς όφελος τρίτων, (iv) να αποκαλύπτετε τα αποτελέσματα οποιασδήποτε συγκριτικής αξιολόγησης της εφαρμογής ή να χρησιμοποιείτε τα αποτελέσματα αυτά για δικές σας ανταγωνιστικές δραστηριότητες ανάπτυξης λογισμικού ή/και (v) να τροποποιείτε, αποσυναρμολογείτε, αποσυμπιέζετε, αντιστρέφετε, αναθεωρείτε ή βελτιώνετε το λογισμικό ή να επιχειρείτε να ανακαλύψετε τον πηγαίο κώδικα του λογισμικού.

 

Κατάταξη και κριτικές χρηστών

Το In Town Check In διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει τα σχόλια και τις κριτικές οποιουδήποτε χρήστη χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση.

 

Αποποίηση ευθύνης

Με τη σύναψη της παρούσας συμφωνίας και τη χρήση του λογισμικού ή της υπηρεσίας In Town Check Inservice, στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, συμφωνείτε ότι θα υπερασπιστείτε, θα αποζημιώσετε και θα κρατήσετε την εταιρεία, τους δικαιοπάροχους της και τους μητρικούς οργανισμούς, τις θυγατρικές, τις συνδεδεμένες εταιρείες, τους διανομείς, τους συνεργάτες (διανομής), τους μετόχους, τους αξιωματούχους, τους διευθυντές κάθε τέτοιου μέρους, υπαλλήλους, εκπροσώπους, μέλη, δικηγόρους, αδειούχους, αντιπροσώπους ή άλλους που εμπλέκονται στη δημιουργία, χορηγία, προώθηση ή άλλη διάθεση του λογισμικού και του περιεχομένου του από και έναντι όλων των απαιτήσεων, εξόδων, ζημιών, απωλειών, υποχρεώσεων και εξόδων (συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών και εξόδων δικηγόρων) που προκύπτουν από ή σε σχέση με: (i) οποιαδήποτε τιμωρητική, ειδική, έμμεση ή επακόλουθη απώλεια ή ζημία, οποιαδήποτε απώλεια παραγωγής, απώλεια κέρδους, απώλεια εσόδων, απώλεια σύμβασης, απώλεια ή βλάβη της υπεραξίας ή της φήμης, απώλεια αξίωσης, (ii) οποιαδήποτε ανακρίβεια σχετικά με τις (περιγραφικές) πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων, των σχολίων και των αξιολογήσεων) των χρηστών, όπως διατίθενται στο λογισμικό μας, (iii) τις υπηρεσίες που παρέχονται από τον μεταβιβάζοντα, (iv) για οποιαδήποτε (άμεση, έμμεση, επακόλουθη ή τιμωρητική) ζημία, απώλεια ή κόστος που υπέστη, υπέστη ή καταβλήθηκε από εσάς (συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών και των εξόδων των δικηγόρων), σύμφωνα με, που προκύπτει από ή σε σχέση με τη χρήση, την αδυναμία χρήσης ή την καθυστέρηση ή τον ιό του λογισμικού μας και/ή του διακομιστή στον οποίο φιλοξενείται το λογισμικό, ή (v) για οποιονδήποτε (προσωπικό) τραυματισμό, θάνατο, υλικές ζημίες ή άλλες (άμεσες, έμμεσες, ειδικές, επακόλουθες ή τιμωρητικές) ζημίες, απώλειες ή δαπάνες που υπέστητε, επωμίστηκες ή κατέβαλες, είτε οφείλονται σε (νομικές) πράξεις, σφάλματα, παραβάσεις, (βαριά) αμέλεια, εσκεμμένη παράβαση, παραλείψεις, μη εκτέλεση, ψευδείς δηλώσεις, αδικοπραξία ή αντικειμενική ευθύνη από ή (εν όλω ή εν μέρει) αποδιδόμενη στον χρήστη (υπαλλήλους, διευθυντές, στελέχη, πράκτορες, αντιπροσώπους ή συνδεδεμένες εταιρείες) (συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών και των εξόδων των δικηγόρων), συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε (μερικής) ακύρωσης, διπλής κράτησης, απεργίας, ανωτέρας βίας ή οποιουδήποτε άλλου γεγονότος πέραν του ελέγχου μας (vi) οποιεσδήποτε πληροφορίες σε αυτό το λογισμικό που ενίοτε συνδέονται με εξωτερικούς ιστότοπους, επί των οποίων οι υπηρεσίες μας δεν έχουν κανέναν έλεγχο και για τους οποίους δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη (vii) οποιαδήποτε παραβίαση ή παράβαση από τον χρήστη οποιουδήποτε όρου της παρούσας συμφωνίας ή οποιουδήποτε ισχύοντος νόμου ή κανονισμού, είτε αναφέρεται είτε όχι στο παρόν.

 

Περιορισμός της ευθύνης

Μπορούμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες της, αλλά δεν θα αξιολογήσουμε την καταλληλότητα, τη νομιμότητα ή την ικανότητα των αποσκευών που μας έχετε εμπιστευτεί και παραιτείστε ρητά και απαλλάσσετε την εταιρεία από κάθε ευθύνη, αξίωση ή ζημία που προκύπτει από ή με οποιονδήποτε τρόπο σχετίζεται με τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

 

Καταγγελία

Η In Town Check In μπορεί να ειδοποιήσει, να αναστείλει ή να τερματίσει, προσωρινά ή μόνιμα, το λογαριασμό ενός χρήστη ανά πάσα στιγμή και να προβεί στις κατάλληλες νομικές ενέργειες εάν: (i) ο Χρήστης παραβιάζει οποιαδήποτε από τις δηλώσεις, εγγυήσεις και υποχρεώσεις που περιέχονται στους παρόντες Όρους Χρήσης ή σε οποιεσδήποτε πολιτικές και κανόνες που γειτνιάζουν με αυτούς, (ii) ο Χρήστης ασκεί δόλια πρακτική ή προβαίνει σε δόλιες πράξεις, ή (iii) η In Town Check In αντιλαμβάνεται, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, ότι οι δραστηριότητες και οι συμπεριφορές του Χρήστη έχουν προκαλέσει ή ενδέχεται να προκαλέσουν κάποια ζημία σε τρίτους ή στην In Town Check In. Ο Χρήστης δεν δικαιούται καμία αποζημίωση ή αποζημίωση για την ακύρωση ή την αναστολή του λογαριασμού του στο λογισμικό.

 

Η In Town Check In μπορεί κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, για οποιονδήποτε λόγο ή χωρίς λόγο και ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσει ή/και να διακόψει την παροχή των υπηρεσιών της, με ή χωρίς προειδοποίηση. Η In Town Check In δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκαλείται από μια τέτοια τροποποίηση/διακοπή της υπηρεσίας In Town Check Inservice.

 

Δεν έχετε καμία υποχρέωση να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία In Town Check Inservice και μπορείτε απλά να επιλέξετε να σταματήσετε να τη χρησιμοποιείτε ανά πάσα στιγμή.

 

Πνευματική ιδιοκτησία

Οποιοδήποτε και όλο το περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, εμπορικών σημάτων, λογότυπων, συμβόλων, ονομάτων χώρου, εμπορικών σημάτων, σχεδίων, βιομηχανικών σχεδίων, εικόνων, φωτογραφιών, υποβάθρων, εικονιδίων, εργαλείων πλοήγησης, κειμένων, μεταξύ άλλων, του παρόντος λογισμικού ή σχετικών με προϊόντα και αγαθά που εμφανίζονται στο λογισμικό προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα και πνευματική ιδιοκτησία και ανήκουν στην In Town Check In ή σε τρίτους εξουσιοδοτημένους από την In Town Check Into να αναπτύσσουν δραστηριότητες στο λογισμικό. Ο χρήστης συμφωνεί να σέβεται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της In Town Check In και άλλων και γνωρίζει ότι η πνευματική ιδιοκτησία του παρόντος λογισμικού δεν μπορεί ποτέ να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε μέσο χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια των ιδιοκτητών τους. Η In Town Check In δεν ευθύνεται για ζημιές που υπέστη ένας Χρήστης ο οποίος αντέγραψε, μετέφερε, διέθεσε ή με άλλο τρόπο προστάτευσε περιεχόμενο που χρησιμοποιείται σε αυτό το λογισμικό, παραβιάζοντας τα δικαιώματα τρίτων.

Η εταιρεία σας παραχωρεί με το παρόν ένα μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο, δικαίωμα χρήσης του λογισμικού και της υπηρεσίας In Town Check Inservice, αποκλειστικά και μόνο για τους δικούς σας προσωπικούς, μη εμπορικούς σκοπούς, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας συμφωνίας. Όλα τα δικαιώματα που δεν σας παραχωρούνται ρητά διατηρούνται από την εταιρεία και τους δικαιοδόχους της.

 

Συντήρηση και υποστήριξη

Η In Town Check In δεν έχει καμία υποχρέωση να παρέχει υποστήριξη, συντήρηση, αναβαθμίσεις, τροποποιήσεις ή νέες εκδόσεις στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας. Ωστόσο, η In Town Check In μπορεί κατά καιρούς να εκδίδει αναβαθμισμένες εκδόσεις της εφαρμογής και μπορεί να αναβαθμίζει αυτόματα ηλεκτρονικά την έκδοση της εφαρμογής που χρησιμοποιείτε στο κινητό σας τηλέφωνο ή στον υπολογιστή σας. Συναινείτε σε μια τέτοια αυτόματη αναβάθμιση και συμφωνείτε ότι οι όροι της παρούσας συμφωνίας θα ισχύουν για όλες αυτές τις αναβαθμίσεις.

 

Εκχώρηση

Η παρούσα συμφωνία δεν μπορεί να εκχωρηθεί από εσάς χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της εταιρείας, αλλά μπορεί να εκχωρηθεί χωρίς τη συγκατάθεσή σας από την εταιρεία σε (i) μητρική ή θυγατρική εταιρεία, (ii) αγοραστή περιουσιακών στοιχείων ή (iii) διάδοχο μέσω συγχώνευσης. Οποιαδήποτε υποτιθέμενη εκχώρηση κατά παράβαση της παρούσας ενότητας είναι άκυρη.

 

Διάφορα

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του χρήστη και της In Town Check In όσον αφορά το αντικείμενό της, αντικαθιστώντας όλα τα έγγραφα, συμφωνίες, επιστολές ή/και συμβάσεις, προφορικές ή γραπτές συμφωνίες μεταξύ των μερών όσον αφορά το αντικείμενο που περιγράφεται στο παρόν πριν από την ημερομηνία εγγραφής σας ως χρήστης. Τίποτα από τους όρους και τις προϋποθέσεις δεν συνιστά εταιρική σχέση, σχέση πρακτορείας, σχέση δικαιόχρησης ή σύμβαση εργασίας μεταξύ των μερών. Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων όρων και προϋποθέσεων είναι ή καθίσταται άκυρη, μη εκτελεστή ή μη δεσμευτική, θα εξακολουθείτε να δεσμεύεστε από όλες τις υπόλοιπες διατάξεις του παρόντος. Σε μια τέτοια περίπτωση, η εν λόγω άκυρη διάταξη θα εκτελεστεί ωστόσο στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και θα συμφωνήσετε τουλάχιστον να αποδεχθείτε ένα αποτέλεσμα παρόμοιο με αυτό της άκυρης, μη εκτελεστής ή μη δεσμευτικής διάταξης, δεδομένου του περιεχομένου και του σκοπού των παρόντων όρων και προϋποθέσεων. Η αδυναμία της In Town Check In να εκτελέσει, κατόπιν απαίτησης οποτεδήποτε, οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν θα επηρεάσει με οποιονδήποτε τρόπο το δικαίωμα της In Town Check In να επιβάλει την εν λόγω διάταξη στη συνέχεια. Θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίλυση τυχόν διαφορών σχετικά με την παρούσα συμφωνία. Εάν επιθυμείτε να κινηθείτε δικαστικά εναντίον μας, θα πρέπει να το κάνετε στην Αθήνα. Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας.

 

 

Με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016) (ΓΚΠΔ)- PrivacyNotice

 

Πληροφορίες που παρέχονται εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων

 

 1. Όταν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν υποκείμενο των δεδομένων συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας, κατά τη λήψη των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, παρέχει στο υποκείμενο των δεδομένων όλες τις ακόλουθες πληροφορίες:
 2. την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας και, κατά περίπτωση, του εκπροσώπου του υπευθύνου επεξεργασίας,
 3. τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου προστασίας δεδομένων, κατά περίπτωση,
 4. τους σκοπούς της επεξεργασίας για τους οποίους προορίζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τη νομική βάση για την επεξεργασία, 4.5.2016L119/40 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςEL
 5. εάν η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ), τα έννομα συμφέροντα που επιδιώκονται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή από τρίτο,
 6. τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εάν υπάρχουν,
 7. κατά περίπτωση, την πρόθεση του υπευθύνου επεξεργασίας να διαβιβάσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό και την ύπαρξη ή την aπουσία απόφασης επάρκειας της Επιτροπής ή, όταν πρόκειται για τις διαβιβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 46 ή 47 ή στο άρθρο 49 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, αναφορά στις ενδεδειγμένες ή κατάλληλες εγγυήσεις και τα μέσα για να αποκτηθεί αντίγραφό τους ή στο πού διατέθηκαν.

 

 1. Εκτός από τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ο υπεύθυνος επεξεργασίας, κατά τη λήψη των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, παρέχει στο υποκείμενο των δεδομένων τις εξής επιπλέον πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την εξασφάλιση θεμιτής και διαφανούς επεξεργασίας:
 1. ο χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή, όταν αυτό είναι αδύνατο, τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα,
 2. την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας που αφορούν το υποκείμενο των δεδομένων ή δικαιώματος αντίταξης στην επεξεργασία, καθώς και δικαιώματος στη φορητότητα των δεδομένων,
 3. όταν η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή στο άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α), την ύπαρξη του δικαιώματος να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του οποτεδήποτε, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της,
 4. το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή,
 5. κατά πόσο η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί νομική ή συμβατική υποχρέωση ή απαίτηση για τη σύναψη σύμβασης, καθώς και κατά πόσο το υποκείμενο των δεδομένων υποχρεούται να παρέχει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και ποιες ενδεχόμενες συνέπειες θα είχε η μη παροχή των δεδομένων αυτών,
 6. την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφοι 1 και 4 και, τουλάχιστον στις περιπτώσεις αυτές, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται, καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας για το υποκείμενο των δεδομένων.

 

 1. Όταν ο υπεύθυνος επεξεργασίας προτίθεται να επεξεργαστεί περαιτέρω τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για άλλο σκοπό από εκείνο για τον οποίο τα δεδομένα ροσωπικού χαρακτήρα συλλέχθηκαν, ο υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει στο υποκείμενο των δεδομένων, πριν από την εν λόγω περαιτέρω επεξεργασία, πληροφορίες για τον σκοπό αυτόν και άλλες τυχόν αναγκαίες πληροφορίες, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.

 

 1. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 δεν εφαρμόζονται, όταν και εφόσον το υποκείμενο των δεδομένων έχει ήδη τις πληροφορίες,

 

Άρθρο 14

Πληροφορίες που παρέχονται εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν έχουν συλλεγεί από το υποκείμενο των δεδομένων

 

 1. Όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν έχουν συλλεγεί από το υποκείμενο των δεδομένων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει στο υποκείμενο των δεδομένων τις ακόλουθες πληροφορίες:
 2. την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας και, κατά περίπτωση, του εκπροσώπου του υπευθύνου επεξεργασίας,
 3. τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου προστασίας δεδομένων, κατά περίπτωση,
 4. τους σκοπούς της επεξεργασίας για τους οποίους προορίζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τη νομική βάση για την επεξεργασία,
 5. τις σχετικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
 6. τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενδεχομένως, 4.5.2016 L119/41Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςEL
 7. κατά περίπτωση, ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας προτίθεται να διαβιβάσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε αποδέκτη σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό και την ύπαρξη ή την απουσία απόφασης επάρκειας της Επιτροπής ή, όταν πρόκειται για τις διαβιβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 46 ή 47 ή στο άρθρο 49 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, αναφορά στις ενδεδειγμένες ή κατάλληλες εγγυήσεις και τα μέσα για να αποκτηθεί αντίγραφό τους ή στο πού διατέθηκαν.

 

 1. Εκτός από τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ο υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει στο υποκείμενο των δεδομένων τις εξής πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τη διασφάλιση θεμιτής και διαφανούς επεξεργασίας όσον αφορά το

υποκείμενο των δεδομένων:

 1. το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή, όταν αυτό είναι αδύνατο, τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω χρονικό διάστημα,
 2. εάν η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ), τα έννομα συμφέροντα που επιδιώκονται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή από τρίτο,
 3. την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας που αφορά το υποκείμενο των δεδομένων και δικαιώματος αντίταξης στην επεξεργασία, καθώς και δικαιώματος στη φορητότητα των δεδομένων,
 4. όταν η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή στο άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α), την ύπαρξη του δικαιώματος να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του οποτεδήποτε, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της,
 5. το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή,
 6. την πηγή από την οποία προέρχονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και, ανάλογα με την περίπτωση, εάν τα δεδομένα προήλθαν από πηγές στις οποίες έχει πρόσβαση το κοινό,
 7. την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, που προβλέπεται στο άρθρο 22 παράγραφοι 1 και 4 και, τουλάχιστον στις περιπτώσεις αυτές, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται, καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας για το υποκείμενο των δεδομένων.

 

 1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2:

 

 1. εντός εύλογης προθεσμίας από τη συλλογή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αλλά το αργότερο εντός ενός μηνός, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες υπό τις οποίες τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία,
 2. άν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για επικοινωνία με το υποκείμενο των δεδομένων, το αργότερο κατά την πρώτη επικοινωνία με το εν λόγω υποκείμενο των δεδομένων, ή
 3. εάν προβλέπεται γνωστοποίηση σε άλλον αποδέκτη, το αργότερο όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα γνωστοποιούνται για πρώτη φορά.

 

 1. Όταν ο υπεύθυνος επεξεργασίας προτίθεται να επεξεργαστεί περαιτέρω τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για σκοπό άλλο από εκείνον για τον οποίο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέχθηκαν, ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα πρέπει να

παρέχει στο υποκείμενο των δεδομένων, πριν από την εν λόγω περαιτέρω επεξεργασία, πληροφορίες για τον σκοπό αυτόν και άλλες τυχόν αναγκαίες πληροφορίες, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.

 

 1. Οι παράγραφοι 1 έως 4 δεν εφαρμόζονται εάν και εφόσον:
 2. το υποκείμενο των δεδομένων διαθέτει ήδη τις πληροφορίες,
 3. η παροχή τέτοιων πληροφοριών αποδεικνύεται αδύνατη ή θα συνεπαγόταν δυσανάλογη προσπάθεια, ιδίως όσον αφορά επεξεργασία για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς, υπό τους όρους και τις εγγυήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 89 παράγραφος 1 ή εφόσον η υποχρέωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου είναι πιθανόν να καταστήσει αδύνατη ή να βλάψει σε μεγάλο βαθμό την επίτευξη των σκοπών της εν λόγω επεξεργασίας. Στις περιπτώσεις αυτές, ο υπεύθυνος επεξεργασίας λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών και των έννομων συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων, μεταξύ άλλων καθιστώντας τις πληροφορίες διαθέσιμες στο κοινό,
 4. η απόκτηση ή η κοινολόγηση προβλέπεται ρητώς από το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους στο οποίο υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας και το οποίο παρέχει τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των έννομων συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή
 5. εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να παραμείνουν εμπιστευτικά δυνάμει υποχρέωσης επαγγελματικού απορρήτου που ρυθμίζεται από το δίκαιο της Ένωσης ή κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένης της εκ του νόμου υποχρέωσης τήρησης απορρήτου.

 

Για τα παιδιά κάτω των 15 ετών απαιτείται συναίνεση γονέα.

 

 

Close cookie popup

We use cookies to offer you a personalized experience and to help you easily find what you are looking for. In addition, we analyze the traffic and strengthen the security of the platform, so that you can enjoy our services in an environment that is constantly evolving.

Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.

Τα cookie αυτά ορίζονται από άλλους παρόχους όπου δεν επισκέπτεται ο χρήστης απευθείας.

Cookies που χρησιμοποιούνται από εξωτερικούς παρόχους
 • PHPSESSID
 • __utmz
 • __utma

Reject All
Accept All