Ποια αντικείμενα απαγορεύεται να συσκευάζονται στις παραδοτέες αποσκευές των πτήσεων;

Αντικείμενα όπως εύφλεκτα υγρά, εκρηκτικά και επικίνδυνα υλικά απαγορεύεται να συσκευάζονται στις παραδοτέες αποσκευές των πτήσεων. Είναι σημαντικό να μελετήσετε τον κατάλογο απαγορευμένων αντικειμένων της TSA πριν συσκευάσετε τις αποσκευές σας για να αποφύγετε τυχόν προβλήματα στο αεροδρόμιο.